Velvyslanec

Arndt Freytag von Loringhoven
[fts_twitter tweets_count=2 cover_photo=no stats_bar=no show_retweets=no show_replies=no search=#CzechRepublic]

Poselství spolkového prezidenta Horsta Köhlera

Poselství
spolkového prezidenta Horsta Köhlera
ke Dni německé jednoty v roce 2007

Nechval dne před večerem, praví se tak výstižně. Odvážím se přesto již dnes malého ohlédnutí: rok 2007 byl pro Německo dobrým rokem. Začal německým předsednictvím Rady EU v první polovině roku. Na cestě k obnovenému základu Evropské unie jsme prostřednictvím závěrů Evropské rady v červnu učinili důležitý krok kupředu.

I v otázce ochrany klimatu jsme se dohodli na podstatném snížení emisí, které zase bylo předpokladem pro dohody na setkání šéfů států G-8 v baltských lázních Heiligendamm. Při vší rozdílnosti zájmů je cítit rostoucí pochopení toho, že jsme všichni na jedné lodi.

Ochrana našeho klimatu je existenciální, a to nejen pro udržení tvorstva, nýbrž i pro akceptanci svobodného hospodářského řádu. Stále více se chápe, jaké přednosti plynou ze šetrného zacházení s přírodními zdroji. Pro mne je důležité, že si odpovědnost za svou planetu, své životní prostředí a atmosféru nepřehazujeme jeden na druhého, ale využíváme místo toho svou sílu k činům. „Budu aktivní, až budeš i ty“, již nemůže být maximou. Dnes to musí znít „Budu aktivní – připoj se!“ Německo chce jít příkladem. Nyní je třeba toto dobré předsevzetí realizovat.

Kapku hořkosti však ohlédnutí za posledními měsíci obsahuje: byl bych si býval přál větší úspěchy při realizaci Millenium Developement Goals, pomocí nichž měla být extrémní bída ve světě do roku 2015 zredukována o polovinu. Druhý poločas procesu realizace začíná. Měl by přinést dvojnásobné úsilí všech zúčastněných, na severu i na jihu. Zklamáním je, že nemohlo být v roce 2007 dokončeno jednání o světovém obchodě v Doha.

Velké cíle lidstva – mír, bezpečnost a odstranění hladu a bídy – dosáhneme jen společně. To v podstatě vědí všichni, a přesto je to často namáhavá mravenčí práce, projít houštím krátkodobých národních zájmů a neztratit tyto cíle z očí. Musíme ještě těsněji spolupracovat na mezinárodní úrovni a posílit organizace pracující celosvětově.

Rok 2007 byl dosud dobrým rokem i pro německou ekonomiku. Máme dynamický růst, rostoucí zaměstnanost a naše silné postavení v zahraničním obchodě je nepřetržité. Především ve vzdělávání, výzkumu a vývoji se rozhodne, zda si naše země bude moci udržet svoji pozici i do budoucna.

Německo hledí tohoto 3. října, v den 17. výročí německé jednoty, do budoucnosti s důvěrou. Před světovým společenstvím stojí veliké úkoly. Naše země má sílu a vůli k tomu přispět.

Horst Köhler


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rubriky

Pro více informací
[fts_twitter tweets_count=2 cover_photo=no stats_bar=no show_retweets=no show_replies=no search=#Germany]