Vítejte u Německého velvyslanectví v České republice

 

Aktuálně

Poselství
spolkového prezidenta Horsta Köhlera
ke Dni německé jednoty v roce 2007

naleznete zde

Zastávky na cestě k německé jednotě - chronologie

 

Film „Pražské velvyslanectví“

Dne 23. září v 20:15 hodin vysílá německá televizní stanice RTL film pod návem „ Německé velvyslanectví“, který se opírá o dějiny uprchlíků z bývalé NDR, kteří v létě 1989 po tisících uprchli na velvyslanectví Spolkové republiky Německa v Praze, aby se přes velvyslanectví dostali do západního Německa. Dne 30. září 1989 – šest týdnů před pádem Berlínské zdi – tehdejší spolkový ministr zahraničí, Hans-Dietrich Genscher sdělil těmto uprchlíkům z balkonu velvyslanectví po dlouhých a složitých jednání, že byl jejich výjezd do západního Německa povolen. Po skončení filmu bude RTL vysílat doprovodný dokumentární film na stejné téma (začátek cca. v  22 hodin Film "Německé velvyslanectví“ vznikl pro RTL v produkci Kolínské filmové a televizní společnosti "filmpool". Film se natáčel od 17. října do 19. listopadu 2006. Film režíroval Lutz Konermann, knihu napsala Rodica Döhnert.

 

"Děvčata z pokoje 28" na německém velvyslanectví

Velvyslanec spolkové republiky Německo v Praze, pan Helmut Elfenkämper přivítal dne 11. září 2007 deset "děvčat z pokoje 28", která byla v roce 1942 deportována do Terezína a žila zde do roku 1944 v dívčím domově L 410 v pokoji 28. Z celkem 60 děvčat, která žila v terezínském ghetu v pokoji 28 zmíněného dívčího domova, jich dnes žije 15, a sice v Izraeli, v Rakousku, v České republice, v Německu, ve Velké Británii a ve Spojených státech amerických. Jedním z odkazů těchto děvčat je stejnojmenná výstava která je od 11. září na krátkou dobu k vidění v Pražském Goethově Institutu. Poté výstava poputuje do různých gymnázií v České republice.

 

Bavorsko-Čechy: 1500 let sousedství

Od 25. května do 14. října 2007 prezentuje Bavorská www.hdbg.dezemská výstava „Bavorsko-Čechy: 1500 let sousedství“ na třech podlažích o velikosti 1.500 m2 dějiny 1500 letého sousedství, které se vyznačují celou řadou
pospolitostí, ale též bolestivými rozchody. Vzácné a ojedinělé výstavní exponáty z muzeí a soukromých sbírek z Německa, Čech a dalších evropských zemí, filmy, zvukové a počítačové nahrávky i napínavé
inscenace vytvářejí z této Zemské výstavy jedinečný zážitek.

V šesti odděleních vrhá zemská výstava světlo na archeologii, panstvo a umění v období středověku, www.hdbg.debavorsko-české obchodní vztahy, přeshraniční
pouti, společnou barokní kulturu v architektuře a hudbě. „Klenotnice střední Evropy“ shromažďuje skvostné zlatnické práce, intarzie a poklady, zatímco na jiném místě jsou představovány vzájemné umělecké
vlivy v 19. století, spojení tvořené prostřednictvím skla, porcelánu a samozřejmě pro obě země důležitého piva.

Ale také temné stránky historie jsou zde zmíněny:www.hdbg.de husitské války, Třicetiletá válka, obsazení Československa nacionálně socialistickým Německem nebo vysídlení sudet a zřízení „Železné opony“.Mediální pohled na současnost a do společné budoucnosti uprostřed Evropy – po otevření hranic v roce 1989 – tvoří závěr výstavy.

 

 

Německý velvyslanec se zůčastnil Národního setkání starostů, primátorů a hejtmanů České republiky

Dne 7. června přednášel německý velvyslanec Helmut Elfenkämper před 250 představiteli českých obcí, krajů a národní administrativy na téma „Česko-německá přeshraniční spolupráce a společná budpucnost v Evropské unii“. Poukázal zejména na intenzivní spolupráci podél bavorsko-českých a česko-saských hranic, která se projevuje v konkrétních projektech z oblastí jazykové podpory či turismu, nebo v projektech, jako jsou společné dvojjazyčné internetové portály. Důležité je podle velvyslance také zachování vysokého vzdělávacího standardu kvalifikovaných pracovních sil v České republice, aby země zůstala atraktivní pro investive ze zahraničí. Fondy Evropské unie jsou v této souvislosti dle velvyslance důležitým instrumentem. Pořadatelem této akce, na které byli přítomni i další velvyslanci a diplomaté, byla společnost „Regionenservice“.

 

Německý velvyslanec navštívil moravské regiony

31. května a 1. června navštívil německý velvyslanec Helmut Elfenkämper kraje Olomouc a Zlín. Při této oficiální návštěvě se setkal s hejtmanem kraje Olomouc Ivem Kosatíkem a s hejtmanem kraje Zlín Luborem Lukášem. Tématem rozhovorů byly bilaterální česko-německé vztahy a evropské otázky. Dále se velvyslanec setkal s primátorem města Olomouce Martinem Novotným a hovořil s ním o komunální spolupráci mezi městem Olomoucí a jeho německým partnerským městem Nördlingen, aby se informoval o meziměstské školské výměně. Velvyslanec se také setkal s arcibiskupem města Olomouc, Mons. Janem Graubnerem, předsedou České biskupské konference.

 

Finale soutěže „Jugend debattiert international“ na německém velvyslanectví v Praze

11. května se na německém velvyslanectví v Praze konalo české finále německojazyčné soutěže Jugend debattiert international. Během letošního ročníku soutěže se debatovalo na téma „Má se Turecko stát členem Evropské Unie?“. Vítězem soutěže se stal Jakub Štefela z Liberce (gymnazium F. X. Šaldy). Napínavou debatu čtyř finalistů sledovalo okolo 100 hostů – mezi nimi také turecký velvyslanec a spisovatelka Lenka Reinerová. Vyslanec Konrad Scharinger přivítal hosty a debatanty jménem německého velvyslance Helmuta Elfenkämpera.

 

...a přeci se hýbe!
Trabant německého velvyslanectví se posouvá o několik metrů dopředu

Trabant od známého českého výtvarníka Davida Černého, stojící na zahradě německého velvyslanectví, byl posunut o několik metrů dopředu. Toto umělecké dílo, které je často zmiňováno v turistických průvodcích, a které nese také název "Quo vadis?", bylo posunuto proto, aby bylo lépe vidět zvenčí, od plotu velvyslanectví. Mnoho německých turistů totiž přichází kvůli Trabantu k plotu velvyslanectví zadem, aby si jej mohli dobře prohlédnout.

 

Závěrečná prezentace česko-německého Fóra mládeže

Dne 7. května 2007 představilo česko-německé Fórum mládeže v reprezentačních místnostech německého velvyslanectví v Praze výsledky své dvouleté práce. Vždy 20 mladých lidí z Německa a Česka pracovalo po dobu dvou let v pěti různých pracovních skupinách na rozmanitých projektech. Ve své prezentaci na německém velvyslanectví bilancovala mládež svou úspěšnou práci v pracovních skupinách pro politiku a soudobé dějiny, pro mládež, komunikaci a setkávání. Představen byl rovněž školní projekt, který má získávat zájemce o návštěvu stávajících sousedních zemí a naučení se jejich jazyka ve škole. Účastníky Fóra mládeže a jejich hosty přivítali vyslanec německého velvyslanectví Konrad Scharinger a český patron Fóra Josef Zieleniec (MEP). Více informací o česko-německém Fóru mládeže a jeho činnosti najdete na stránkćh www.jugendforum.ahoj.info.

 

Česko-německý seminář o biopalivech na německém velvyslanectví v Praze

gandalovic„Budoucnost biopaliv v České republice a v Německu“ bylo tématem česko-německého semináře, který se konal 19. dubna 2007 na německém velvyslanectví v Praze jakožto společná akce českého ministerstva zemědělství, zemědělské univerzity v Praze Suchdole a odborné agentury Nachwachsende Rohstoffe ve městě Gülzow. Semináře se zůčastnili čeští i němečtí odborníci z oblasti hospodářství, vědy a správy, kteří projednávali veškeré aspekty související s produkcí a využitím biopaliv. Účastníky přivítal německý velvyslanec Helmut Elfenkämper, český ministr zemědělství Petr Gandalovič zahájil konferenci. Poukázal na důležitost biopaliv z ekologického a agrárně politického hlediska. Souhrn přízpěvků třinácti německých a českých referentů v německém jazyce naleznete zde.

 

Spolková kancléřka Merkelová na návštěvě v Praze

Předsedkyně Rady EU, kancléřka Spolkové republiky Německo Angela Merkelová, se v pátek, dne 26. ledna 2007 setkala s premiérem Mirkem Topolánkem a prezidentem Václavem Klausem ke konzultacím o evropské politice. Článek spolkové kancléřky Angely Merkelové k diskusi o evropské ústavní smlouvě otištěný v den její návštěvy v Mladé Frontě Dnes si můžete přečíst

zde

Hledej
Get a Free Search Engine for Your Web Site

 

Aktuality z Německa

Informujeme Vás o německé zahraniční a evropské politice a o důležitých vnitropolitických tématech.

Dokumenty a akce k německému předsednictví Rady EU

Spolková vláda - aktuálně

Německá zahraniční politika

Německá evropská politika

 

Velvyslanec

Helmut Elfenkämper

Životopis

 

Informační buletin německého velvyslanectví

Chcete-li pravidelně dostat zprávy, tipy na různé akce a jiné informace německého velvyslanectví v ČR, tak se zapište

zde

Seznam už rozeslaných informačních buletinů najdete

zde

 

Důležité webové adresy

Ministerstvo zahranič

Portál Německo

Evropská unie

 

Linky velvyslanectví

Politika a společnost

Hospodářství

Kultura

Sociální politika